Nettbasert versus fysisk bedrift

Nettbasert versus fysisk bedrift

Å starte sitt eget firma er drømmen for mange som går med en god ide i hodet. Og samfunnet oppmuntrer jo også folk som vil satse til å gjøre nettopp dette. Vel, de gjør det i alle fall i ord. Mange mener at det er altfor vanskelig å etablere seg i Norge, blant annet på grunn av byråkratiet og avgiftsreglene.European Roulette Set

Avhenger av type bedrift i mange tilfeller

En av de grunnleggende forskjellene i bedrifter i den moderne verden er forskjellen mellom nettbaserte bedrifter og fysiske bedrifter med egne bedriftslokaler. Veldig mange bedrifter operer kun på Internett, uten noen fysisk butikk eller kontor de kan besøkes i, da det ikke er behov for det i denne bedriften, som Norgekasino – en informasjonsside på nett. Mange vil nok kanskje si at fysiske firmabygg kan se mer seriøs ut enn en nettside. Men vi kan jo for eksempel se at Norgekasino viser hvordan en nettbasert bedrift kan se både seriøs og innbydende ut. Her er oppsett og informasjon vel gjennomtenkt, slik at det man leter etter er lett tilgjengelig. Og med utfyllende informasjon på nettsiden kjenner man seg tryggere på hvem man forholder seg til.

Fordeler med nettbedrift

En av de store fordelene med nettbaserte bedrifter er nok kostnadene. Leie, strøm og vedlikehold er langt større utgifter i bedrifter som baserer seg på fysiske lokaler enn på nettbedrifter. Norsk økonomi er ikke i en veldig positiv stemning i øyeblikket, noe som selvsagt kan gjøre det mer fristende å starte en ren nettbasert bedrift.

Lettere å finne en fysisk butikk i mylderet

En fordel med fysiske bedrifter er at det nok er litt lettere å markere seg, særlig dersom den har en beliggenhet som er noenlunde sentral og lett å besøke. Dessuten er det nok litt lettere å skille mellom jobb og fritid om man har en fysisk bedrift. Når alt kommer til alt er det ikke tvil om det som er mest i takt med tiden er å ha en nettbasert bedrift. Med tanke på hvor mye færre utgifter en nettbasert bedrift har, så er det i alle fall et mindre risikabelt valg økonomisk sett. Og i en etableringsfase er ikke det så dumt. Det er jo mulig å utvide med noe fysisk senere.